NaslovnaVijestiRJ Parking – Zaštitno informativni panoi ( ZIP –i )

RJ Parking – Zaštitno informativni panoi ( ZIP –i )

Usluga Poreč d.o.o. , u paletu svojih usluga uvela i reklamiranje trećih lica putem zaštitno informativnih panoa koji su postavljeni na Velikom gradskom parkiralištu.

  

 

Jednogodišnja usluga reklamiranja putem ZIP-a iznosi 2.000,00 kn u što je uključena izrada i održavanje reklamne folije, dok se ista usluga za polugodišnji period prodaje za 1.300,00 kn.

 

Sve ostale informacije potražite na broj telefona 052 429 238 .

 

 

 

Dokumenti