NaslovnaVijestiRJ Pogrebne usluge – Referada za pogrebne usluge na novoj adresi Mlinska 1,Poreč

RJ Pogrebne usluge – Referada za pogrebne usluge na novoj adresi Mlinska 1,Poreč

Obavještavamo cijenjeno  građanstvo da je došlo do promjene u pružanju usluge iz domene pogrebnih usluga.

Rukovoditelj radne jedinice i operativni izvršitelji ostaju na postojećoj lokaciji groblja dok se administrativni djelatnik premješta na lokaciju Info punkta komunalnog poduzeća Usluga na kojoj se već nalazi blagajna, referada za odnose sa javnošću, referada za odnose sa domaćinstvom, te ured za promet.

Ovim premještajem građanima će se omogućiti kvalitetnija usluga.

Radno vrijeme za stranke na lokaciji groblja svakodnevno od 08,00 do13,00 sati

Radno vrijeme referade za pogrebne usluge svakodnevno od 07,00 do 14,00 sati subotom od 07,00 do 12,00 sati.

Za sve informacije stojimo Vam na raspolaganju :

Ured groblja; tel/052/428- 441;fax / 052/ 432-205 ; mob 091/431-00-14

Referent za pogrebne usluge tel/ 052/ 428- 440; fax/ 052/ 429-238 ; mob 091 /434 00 94.

Uprava Društva

Dokumenti