Logo
Novosti
Icon
Icon
Acessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Usluga Poreč - korisne informacije
Share icon
Podjeli
Objavljeno 28.06.2005.

KORISNE INFORMACIJE ZA GRAĐANE U VEZI SA POSTUPANJEM S OTPADOM U kantu za komunalni otpad NE STAVLJATI:

Korisni otpad koji se može reciklirati, tekućine, žar, lešine životinja, električne baterije, akumulatore, auto gume, otpad iz klaonica, mesnica i ribarnica, otpad iz vrta, građevinski materijal te opasni otpad.

PAPIR

Novine, časopisi, prospekti, katalozi, pisma, bilježnice, knjige, kartoni, uredski papir, telefonski imenici te vrećice preuzimamo po pozivu uz plaćanje naknade. Građani osobno mogu gore navedeni otpad sami odložiti na odlagalište Košambra uz prešaonu papira bez naknade.

STARI AUTOMOBILI

Odlaganje automobilskih olupina na javnim površinama zabranjeno je i novčano se kažnjava temeljem Odluke o komunalnom redu Grada Poreča. Napuštene automobilske olupine građani mogu prijaviti komunalnom redarstvu Grada Poreča na tel . 431-160. Građani mogu vlastita prijevozna sredstva direktno dopremiti na odlagalište. Rabljene auto gume, guma kamiona, traktora i ostalih prijevoznih sredstava građani mogu dostaviti direktno na odlagalište Košambru ili kod vulkanizera po dogovoru sa istim.

STARI LIJEKOVI

Sve ljekarne su dužne preuzeti „stare“ lijekove. Podrobnije informacije možete dobiti na telefonima 432-362 ili 427-150

MOTORNA ULJA

Građanima sugeriramo da mijenjaju motorno ulje kod ovlaštenih servisera. Ukoliko građani sami vrše izmjenu ulja dužni su uz predhodni dogovor sa ovlaštenim serviserom uredno osigurati zbrinjavanje istoga.

AKUMULATORI

Akumulatorske baterije građani mogu odložiti na odlagalište Košambra u zato posebno predviđene kontejnere. Moguće je uz prethodni dogovor aku baterije predati i isporučitelju istih koji je dužan iste sukladno zakonu o otpadu zbrinuti.

GRAĐEVINSKI OTPAD

Odlaganje inertnih materijala kao što su šuta, cigla, crijep, beton, materijal od iskopa i slično građani mogu odložiti u prethodno naručene spremnike uz naknadu ili direktno dopremiti vlastitim prijevozom na građevinsku deponiju sukladno uvjetima koje postavlja Grad Poreč koji ujedno i gospodari istom.

Građevinska deponija nalazi se cca 1 km od komunalnog odlagališta Košambra u pravcu naselja Dračevac. Za deponiranje građevinskog otpada neophodno je prethodno ishodovati suglasnost Grada Poreča.

GLOMAZNI ODPAD

Građani mogu sami dopremiti na odlagalište Košambra bijelu tehniku, namještaj, kućanske aparate i slično bez plačanja naknade. Ukoliko građani ne posjeduju ili nisu u stanju osigurati prijevoz za glomazni otpad mogu naručiti prijevoz uz naknadu u komunalnom poduzeću Usluga Poreč.

ZELENI OTPAD

Sugeriramo građanima da kompostiranjem zelenog otpada u vlastitom vrtu osiguraju sebi kvalitetni kompost. Ukoliko se ne odlučite za našu sugestju iz vama opravdanih razloga zeleni optad možete sami dopremiti na odlagalište Košambra uz plačanje naknade za deponiranje ili pak možete kod nas naručiti odvoz uz plačanje odgovarajuće naknade. ANIMALNI OTPAD Uginuće životinja građani su dužni prijaviti veterinarskoj ambulanti u Poreč na broj tel. 432-128.

UPRAVA DRUŠTVA

    Arrow pointing up