Aktualne vijesti

NASTAVLJAMO KONTINUIRANO PRATITI SITUACIJU NA TERENU I PRILAGOĐAVATI SE POTREBAMA GRAĐANA

Odvojeno prikupljanje otpada ključni je korak u procesu recikliranja otpada. Upravo je to razlog zbog kojeg je Usluga Poreč fokusirana na najefikasnije načine odvojenog prikupljanja otpada. U gradu Poreču trenutno su implementirana tri načina odvojenog prikupljanja otpada - putem vlastitih, individualnih spremnika koji je ujedno i najefikasniji, reciklažnih dvorišta te putem zelenih otoka koji su dio prijelazne faze prema individualnim spremnicima.

PODIZANJE RAZINE SIGURNOSTI U PJEŠAČKOJ ZONI

Početak turističke sezone ujedno znači i povećani priljev gostiju, turista i posjetitelja u Poreč, a osobito povećanje vidljivo je na području pješačkih zona. Pješačke zone grada Poreča većim dijelom smještene su na području stare jezgre grada, gdje se posebno u ljetnim mjesecima, aktiviraju značajna kretanja i potrebe budući upravo tu velik broj ljudi boravi, obavlja nekakvu djelatnost ili provodi vrijeme. Takve aktivnosti iziskuju zaštitu povijesne jezgre ali i postizanje sigurne i kvalitetne pješačke komunikacije.

USLUGA POREČ DJECI PODIJELILA DRUGI DIO EDUKATIVNE BOJANKE „FANI I FLEKICA“

Djeci porečkih vrtića i nižih razreda osnovnih škola ovih je dana uručen drugi dio edukativne bojanke/slikovnice komunalne tvrtke Usluga Poreč. Nova slikovnica donosi priču o djevojčici Fani, a nosi naziv „Fani spašava Flekicu“ i nastavak je prve priče iz knjižice koju su porečki mališani dobili prije otprilike mjesec dana.

KREĆE USLUGA PRIJEVOZA ROBE U STAROJ JEZGRI GRADA

Obavještavaju se svi zainteresirani korisnici da od ponedjeljka 21.06.2021. godine započinjemo sa pružanjem komunalne usluge prijevoza robe u pješačkoj zoni odnosno dostave robe trgovinama i ugostiteljskim objektima u starogradskoj jezgri grada.

NASTAVLJAMO PODJELU SPREMNIKA ZA SELEKTIVNI OTPAD

Iako je značajan i uspješan posao podjele individualnih spremnika za selektivni otpad za dio naših korisnika iza nas, posao nije gotov i u tom smjeru Usluga Poreč nastavlja raditi i dalje.

USPJEŠNO PODJELJENO VIŠE OD 7.000 INDIVIDUALNIH SPREMNIKA ZA SELEKTIVNI OTPAD

U toku mjeseca svibnja izvršena je podjela individualnih spremnika za odvojeno sakupljanje papira, plastične i staklene ambalaže za korisnike sa područja općina Tar-Vabriga. Vrsar, Funtana, Vižinada, Kaštelir-Labinci i Sv. Lovreč u zajedničkoj koordinaciji djelatnika općina i Usluge Poreč d.o.o. te je time provedena još jedna uspješna nadogradnja cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom.

U UTORAK, 1. LIPNJA OTVARAJU SE PARKIRALIŠTA „VINDIJA“ I „VRTOVI“

Obavještavaju se građani i svi korisnici parkirališta da se sutra  01. lipnja 2021. godine otvaraju parkirališta „Vindija“ koji se nalazi na ulazu u turistično naselje Pical  te  „Vrtovi“, nasuprot Velikog gradskog parkirališta u samom centru grada.

Podjela spremnika za odvojeno sakupljanje otpada u Općinama Kaštelir – Labinci i Sv. Lovreč

U petak 28.05.2021. godine nastavlja se podjela individualnih spremnika za odvojeno sakupljanje papira i kartona, te plastične i staklene ambalaže i to za korisnike sa područja općine Kaštelir – Labinci i Sv. Lovreč.

Podjela spremnika za odvojeno sakupljanje otpada u Općini Vižinada

U petak 21.05.2021. godine nastavlja se podjela individualnih spremnika za odvojeno sakupljanje papira i kartona, te plastične i staklene ambalaže i to za korisnike sa područja općine Vižinada.

NAČIN SAKUPLJANJA PAPIRA, PLASTIKE I STAKLA U OPĆINI TAR-VABRIGA

U proteklom tjednu izvršena je podjela individualnih spremnika za odvojeno sakupljanje papira, plastične ambalaže i staklene ambalaže i to za sve korisnike sa područja općine Tar-Vabriga. Samim time postojeći eko otoci su uklonjeni, a u nastavku dajemo par informacija kako na pravilan i odgovoran način postupati sa dodijeljenim spremnicima. Pražnjenje spremnika vršit će se u dane odvoza miješanog komunalnog otpada, a započinje 18.05.2021. godine kada će se sakupljati papir (plavi spremnik). Papir i karton kao i plastična ambalaža u pravilu će se sakupljati svaki drugi tjedan naizmjenično, a staklena ambalaža jedanput mjesečno.