Aktualne vijesti

PODJELA SPREMNIKA ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE VIŠNJAN

U ponedjeljak, 18.10.2021. godine započinje podjela individualnih spremnika za odvojeno sakupljanje papira i kartona, te plastične i staklene ambalaže na području Općine Višnjan. Dodjela spremnika vršit će na organiziranim punktovima. Spremnici se mogu preuzeti u vremenu od 9.00 do 16.00 sati.

USPJEŠAN PRVI DAN PODJELE SPREMNIKA

Usluga Poreč je danas započela podjelu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i imala neočekivano veliki odaziv. Jutros u 9 sati, kako je i najavljeno, započela je podjela individualnih spremnika za odvojeno sakupljanje papira i kartona te plastične i staklene ambalaže za Grad Poreč - Parenzo u reciklažnom dvorištu, Garbina 10 (deponij Košambra).

VELIKA PODJELA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

Usluga Poreč podijeliti će preko 19.000 spremnika za područja grada Poreč-Parenzo i općine Višnjan

PODJELA SPREMNIKA ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE OTPADA ZA GRAD POREČ

U ponedjeljak 04.10.2021. godine započinje podjela individualnih spremnika za odvojeno sakupljanje papira i kartona, te plastične i staklene ambalaže za grad Poreč. Dodjela spremnika vršit će se u RECIKLAŽNOM DVORIŠTU POREČ-PARENZO, Garbina 10 (deponija Košambra). Spremnici se mogu preuzeti u vremenu od 9.00 do 16.00 sati.

POČETKOM LISTOPADA KORISNICI USLUGE POREČ DOBIVAJU KOMUNALNU USLUGU NA RAZINI EUROPSKIH STANDARDA

Podjelom gotovo 30 000 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Poreča i općine Višnjan svim korisnicima biti će omogućeno odvajanje otpada na samom kućnom pragu. Nakon što je tijekom svibnja izvršena podjela individualnih spremnika za odvojeno sakupljanje papira i kartona, plastične i staklene ambalaže za korisnike sa područja općina Tar-Vabriga. Vrsar, Funtana, Vižinada, Kaštelir-Labinci i Sv. Lovreč u zajedničkoj koordinaciji djelatnika općina i Usluge Poreč d.o.o., početkom listopada slijedi nastavak podjele spremnika na području grada Poreča i općine Višnjan.

USLUGA POREČ BESPOVRATNIM SREDSTVIMA EU DO NOVOG KOMUNALNOG VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

U nazočnosti direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti Siniše Kukića i direktora komunalnog poduzeća Usluga Poreč, Milana Lakovića izvršena je jučer službena primopredaja novog komunalnog vozila, čija je nabava realizirana bespovratnim sredstvima koja se dodjeljuju za projekte koji se financiraju iz EU Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

ODLIČNA SURADNJA SA KORISNICIMA TIJEKOM IMPLEMENTACIJE SUSATAVA ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA NA KUĆNOM PRAGU

Od jeseni nastavak implementacije ovog učinkovitog sustava. Tijekom mjeseca svibnja započela je ključna faza novog sustava prikupljanja otpada, a to je odvojeno prikupljanje komunalnog otpada na samom obračunskom mjestu korisnika usluge, odnosno na kućnom pragu. Naime, prema točno utvrđenom rasporedu korisnici s područja općina Funtana, Kaštelir, Lovreč, Vižinada, Tar i Vrsar od svibnja odvojeno prikupljaju i predaju komunalni otpad u za to predviđene i dodijeljene spremnike ili vrećice.

NASTAVLJAMO KONTINUIRANO PRATITI SITUACIJU NA TERENU I PRILAGOĐAVATI SE POTREBAMA GRAĐANA

Odvojeno prikupljanje otpada ključni je korak u procesu recikliranja otpada. Upravo je to razlog zbog kojeg je Usluga Poreč fokusirana na najefikasnije načine odvojenog prikupljanja otpada. U gradu Poreču trenutno su implementirana tri načina odvojenog prikupljanja otpada - putem vlastitih, individualnih spremnika koji je ujedno i najefikasniji, reciklažnih dvorišta te putem zelenih otoka koji su dio prijelazne faze prema individualnim spremnicima.

PODIZANJE RAZINE SIGURNOSTI U PJEŠAČKOJ ZONI

Početak turističke sezone ujedno znači i povećani priljev gostiju, turista i posjetitelja u Poreč, a osobito povećanje vidljivo je na području pješačkih zona. Pješačke zone grada Poreča većim dijelom smještene su na području stare jezgre grada, gdje se posebno u ljetnim mjesecima, aktiviraju značajna kretanja i potrebe budući upravo tu velik broj ljudi boravi, obavlja nekakvu djelatnost ili provodi vrijeme. Takve aktivnosti iziskuju zaštitu povijesne jezgre ali i postizanje sigurne i kvalitetne pješačke komunikacije.

USLUGA POREČ DJECI PODIJELILA DRUGI DIO EDUKATIVNE BOJANKE „FANI I FLEKICA“

Djeci porečkih vrtića i nižih razreda osnovnih škola ovih je dana uručen drugi dio edukativne bojanke/slikovnice komunalne tvrtke Usluga Poreč. Nova slikovnica donosi priču o djevojčici Fani, a nosi naziv „Fani spašava Flekicu“ i nastavak je prve priče iz knjižice koju su porečki mališani dobili prije otprilike mjesec dana.