NaslovnaVijestiNovosti RJ MarinaKreću radovi na preuređenju poslovne zgrade Marine Poreč

Kreću radovi na preuređenju poslovne zgrade Marine Poreč

| Novosti RJ Marina

Danas je u prostorijama upravne zgrade Usluge Poreč d.o.o. za komunalne poslove potpisan Ugovor za preuređenje postojeće građevine Marine u Poreču. Nakon provedenog postupka javne nabave, za izvođača je izabrana tvrtka S.K.I.M.T d.o.o., iz Križevca. Potpisivanju predmetnog ugovora prisustvovali su direktor Usluge Poreč d.o.o. Milan Laković, direktor S.K.I.M.T. d.o.o., Križevci Stjepan Topolko i Robert Rabac, direktor Arhetipa 21 d.o.o., kao nadzorno tijelo. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 2.379.265,65 kn bez PDV-a.

Radovi će započeti u ponedjeljak 22. veljače a izvoditi  će se unutar postojećih gabarita građevine, sa ciljem reorganizacije sadašnjeg prostora  kako bi se prilagodio novim standardima, bitnim za djelatnost marine te poboljšali uvjeti rada i usluga gostima. Zahvatom će se obnoviti vanjska fasada i osigurati će se toplinska stabilnost na način da zgrada bude energetski učinkovita.

U sklopu radova predviđeno je postavljanje novih slojeva poda, obnavljanje zidova i postavljanje nove stolarije. Obnoviti će se krovne površine na koje će se postavit solarni kolektori. Postojeći sanitarni čvor će se kompletno preurediti te će se osigurati i sanitarni čvor za osobe s posebnim potrebama.

Zahvat na preuređenju postojeće građevine Marine u Poreču prema ugovorenim rokovima trebao bi biti okončan do kraja svibnja ove godine.

Usluga Poreč d.o.o.

Dokumenti